Tag: thông tin dự án Diamond Rice Flower

Diamond Rice Flower có chủ mới

Diamond Rice Flower có chủ mới

Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen được thành lập vào tháng 6/2016, là công ty con do KBC sở hữu 100% để đầu tư dự án khách sạn Hoa Sen Hà Nội. Tổng công ty Phát