Tag: Tecco Đầm Sen Complex

Chính thức công bố ra thị trường dự án Tecco Đầm Sen Complex

Chính thức công bố ra thị trường dự án Tecco Đầm Sen Complex

Dự án Tecco Đầm Sen Complex do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Tân làm chủ đầu tư, Tổng công ty Tecco là nhà phát triển dự án và Công ty Cổ phần Đầu tư Nam An Bình là