Tag: sân golf Việt Yên

Bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

Bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

Khai thác tối ưu địa hình tự nhiên, kiến trúc – cảnh quan của khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng tuân