Tag: Săn đất trống

Săn đất trống xây công trình cho thuê kiếm tiền lãi cao chót vót

Săn đất trống xây công trình cho thuê kiếm tiền lãi cao chót vót

Theo chia sẻ của ông Thái, do dự án có đặc thù được phát triển trên quỹ đất thuê nên suất đầu tư không quá nặng nề. Tổng vốn đầu tư 4,6 tỷ đồng, trong đó có 2 tỷ đồng