Tag: Sài Gòn One Tower bị VAMC

Cao ốc Sài Gòn One Tower bị VAMC thu giữ vì nợ xấu cao

Cao ốc Sài Gòn One Tower bị VAMC thu giữ vì nợ xấu cao

Phía VAMC cho biết, dù đã nhiều lần gửi văn bản đốc thúc, làm việc cũng như yêu cầu đối tác thực hiện nghĩa vụ trả nợ, tuy nhiên nhóm khách hàng nêu trên đều không thực hiện, cũng không