Tag: Quy hoạch tổng thể

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Vĩnh Long

Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long

Về mục tiêu phát triển, Bộ Xây dựng hiện đang chỉ đạo tổ chức lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mới đây, UBND tỉnh Vĩnh Long đã xin ý kiến Bộ