Tag: quy hoạch sầm sơn

Công bố quy hoạch chung TP. Sầm Sơn đến năm 2040.

Công bố quy hoạch chung TP. Sầm Sơn đến năm 2040.

Diện tích đất xây dựng đô thị khoảng 3.908ha. Quy mô dân số dự kiến là 250.000 người. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật được tính toán theo tiêu chuẩn của đô thị loại I. Mới đây, Sở