Tag: phố Ngô Gia Tự

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang 2 bên đường phố Ngô Gia Tự

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết cải tạo chỉnh trang 2 bên đường phố Ngô Gia Tự

Không gian kiến trúc cảnh quan phải tuân thủ các chỉ tiêu tại quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất; đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định hiện