Tag: OneHub Saigon

JLL là đơn vị độc quyền cho thuê OneHub Saigon

JLL là đơn vị độc quyền cho thuê OneHub Saigon

OneHub Saigon là dự án liên doanh giữa Ascendas-Singbridge và Saigon Bund Capital Partners với tỷ lệ góp vốn đầu tư 60:40. Dự án đã được động thổ vào tháng 10/2015. JLL vừa được chỉ định là đơn vị tiếp