Tag: người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ

Chưa đủ cơ sở nhận định người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ

Chưa đủ cơ sở nhận định người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ

Riêng năm 2017, có 3 dự án được Bộ Kế hoạch và đầu tư cấp phép đầu tư sang Mỹ lĩnh vực kinh doanh bất động sản với số vốn đăng ký là 15,1 triệu USD… Theo nguồn tin Pháp