Tag: LDG

LDG chuyển đổi chủ đầu tư dự án Grand World

LDG chuyển đổi chủ đầu tư dự án Grand World

Công ty cổ phần đầu tư Grand World được thành lập và chính thức hoạt động vào ngày 22/06/2017, có địa chỉ tại đường Cửa Cạn – Gành Dầu, Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.