Tag: kiện tụng

Ham bán nhà với giá cao, bị người mua quỵt tiền

Ham bán nhà với giá cao, bị người mua quỵt tiền

Quá thời hạn 45 ngày nhưa cam kết nhưng ông Trường cũng chỉ trả thêm cho ông Quyện được 1 tỉ đồng sau đó thì bặt tăm. Vì vậy ông Quyện khởi kiện ra tòa. Cách đây 3 năm, vợ