Tag: Khu du lịch thác Bản Giốc

Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc

Công bố quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc

Theo Quyết định 485/QĐ-TTg ngày 13/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm DL thác Bản Giốc tỷ lệ 1/500 và Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KDL thác Bản Giốc với