Tag: khu đô thị An Khánh

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch khu đô thị An Khánh

Điều chỉnh tổng thể quy hoạch khu đô thị An Khánh

Nội dung nghiên cứu lập quy hoạch tập trung vào việc đánh giá, phân tích các điều kiện tự nhiên, thực trạng đất xây dựng. Xác định khu vực cần điều chỉnh và khu vực giữ lại cho phù hợp