Tag: gia lâm

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu NOXH rộng 6ha tại Gia Lâm

Hà Nội điều chỉnh quy hoạch khu NOXH rộng 6ha tại Gia Lâm

Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch trên toàn bộ khu đất lập quy hoạch chi tiết sẽ không ảnh hưởng lớn đến định hướng quy hoạch của khu NOXH Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu