Tag: dự án Thảo Điền Sapphire

Xử lý sai phạm tại Thảo Điền Sapphire

Xử lý sai phạm tại Thảo Điền Sapphire

Ngày 20/6 UBND thành phố ra quyết định xử phạt công ty này một tỷ đồng, buộc chủ đầu tư TDS tự phá dỡ phần công trình sai phép trong thời hạn 10 ngày, song chủ đầu tư vẫn chưa