Tag: dự án ngàn tỷ

Tân Tạo có thể bị thu hồi dự án ngàn tỷ

Tân Tạo có thể bị thu hồi dự án ngàn tỷ

Theo UBND tỉnh, đã qua gần 10 năm kể từ ngày dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng đến nay nhà đầu tư đã không thực hiện đúng các cam kết với cấp có thẩm quyền. UBND