Tag: dự án Diamond Rice Flower

Diamond Rice Flower có chủ mới

Diamond Rice Flower có chủ mới

Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen được thành lập vào tháng 6/2016, là công ty con do KBC sở hữu 100% để đầu tư dự án khách sạn Hoa Sen Hà Nội. Tổng công ty Phát