Tag: dự án Cát Tường Phú Sinh

Dự án Cát Tường Phú Sinh mở bán

Dự án Cát Tường Phú Sinh mở bán

Dự án có tổng quy mô 107 ha, được triển khai thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 có tổng diện tích 45,7 ha, vốn đầu tư 50 triệu USD. Ngày 30/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn