Tag: Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Việc điều chỉnh cục bộ lô đất không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tính chất, không gian kiến trúc, khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật và bố trí công trình công cộng của khu