Tag: điều chỉnh quy hoạch phát triển

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Hưng Yên

Thủ tướng đồng ý điều chỉnh quy hoạch phát triển các KCN tại Hưng Yên

Các khu công nghiệp khác nằm trong quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được thực hiện theo Công văn số 1038/TTg-KTN ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ