Tag: đà nẵng

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu vực Đông Nam, TP. Đà Nẵng

Việc điều chỉnh cục bộ lô đất không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường, tính chất, không gian kiến trúc, khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật và bố trí công trình công cộng của khu

12 dự án điều chỉnh không theo quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng

12 dự án điều chỉnh không theo quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng

Khu vực phía Đông Nam so với quy hoạch chung thì diện tích đất hỗn hợp công cộng còn thiếu; định hướng phát triển khu vực trục đường trước mặt ga mới không phù hợp với quy hoạch chung. Báo