Tag: chủ đầu tư

Bất động sản Tây Nam đang “thay da đổi thịt”

Bất động sản Tây Nam đang “thay da đổi thịt”

Sự hiện diện của một loạt các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đang tăng thêm “nhiệt” cho khu vực vốn được coi là “thánh địa” của những dự án lớn. Một trong những dự án tạo được