Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Phan Thiết

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Phan Thiết

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải bổ sung luận cứ và tính toán lưu lượng hành khách trong tương lai để xác định lộ trình đầu tư hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Phan Thiết

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Phan Thiết

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1789/BXD-HTKT gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc góp ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cụ thể, Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất với nội dung điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Giao thông vận tải. Căn cứ Luật sửa đổi một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 61/2004/QH13 ngày 21/11/2014, không có nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch sân bay, đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, sửa đổi nội dung hồ sơ cho phù hợp nội dung quy hoạch đã quy định tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải bổ sung luận cứ và tính toán lưu lượng hành khách trong tương lai để xác định lộ trình đầu tư hợp lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Đối với các khu vực mở rộng trong điều chỉnh quy hoạch sân bay Phan Thiết cần xác định cụ thể về công suất, quy mô, diện tích các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho cảng hàng không như: hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, xử lý nước thải để làm cơ sở xác định quỹ đất.

Đảm bảo sự phù hợp của cao độ nền xung quanh và cao độ của khu vực xây dựng, từ đó có phương án cụ thể thoát nước thải cũng như giải pháp hướng tuyến thoát nước tại các khu vực hiện hữu cũng như kết nối các khu vực mở rộng. Đồng thời, cần có phương án nghiên cứu, bố trí quỹ đất trong cảng hàng không dành cho việc kết nối giữa cảng hàng không với hệ thống giao thông công cộng.

Theo batdongsan.com.vn