Bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

Bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

Khai thác tối ưu địa hình tự nhiên, kiến trúc – cảnh quan của khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng tuân thủ đúng những quy định hiện hành.

Bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

Bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1779/BXD-QHKT gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung dự án sân golf Việt Yên tại xã Hương Mai và xã Trung Sơn (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị việc bổ sung sân golf Việt Yên vào Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020 phải đáp ứng các điều kiện sau: Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh; phù hợp với quy hoạch xây dựng – đô thị trên địa bàn. Không lấy đất dân cư, làng xóm lâu đời ,đất trồng lúa (2 vụ), đất di tích tôn giáo để làm sân golf.

Khai thác tối ưu địa hình tự nhiên, kiến trúc – cảnh quan của khu vực, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tốt các yêu cầu về bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng tuân thủ đúng những quy định hiện hành. Đồng thời, đảm bảo phù hợp với tiêu chí xây dựng của Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020

Theo batdongsan.com.vn